AVUKSI ASIAKKAALLE

estonia_square_label_64 united_kingdom_square_label_64 finland_square_label_64 sweden_square_label_64

AVUKSI ASIAKKAALLE

PAINOTALON MUUTAMA YLEINEN PREPRESS-NEUVO

Vaatimukset lyhyesti:

 • Suositeltavaa PDF/X-1a:2001-standardia vastaava painoon sopiva pdf-tiedosto.
 • Bleed eli leikkausvara 3-5 mm jokaisessa reunassa.
 • CMYK-väritila tai Pantone-värit.
 • Kuvat 300ppi.
 • Musta teksti 100% musta ja päällepainatuksella (overprint).
 • Ilman kokoonpanoa eli yhdessä pdf-tiedostossa on jokainen sivu eri sivulla.
 • Väri profiilit:
  Coated FOGRA 39
  ISO Coated v2
  Uncoated / Fogra 47

Painotiedostojen lähettäminen:

 • FTP-palvelin: ftp.paar.ee
 • s-postilla: repro[at]paar.ee
 • muistitikulla, CD/DVD
 • tiedoston lähettäminen palveluiden kautta(esim. WeTransfer.com, Dropbox, Ge.tt, jne.)

PAINOPINNANVALMISTELUEHDOT
Leikkausvara eli bleed 3-5mm

Kaikkien painotuotteen formaatin täyttävien kohteiden on jatkuttava 3-5mm reunan yli, jotta taittelun, nitomisen, leikkaamisen jne siirtymien aiheuttamaa valkeaa pintaa ei jäisi näkyviin. Tärkeää on huomioida leikkausvara jo suunnitteluvaiheessa ja kuvia kehystettäessä, sillä muuten jotain tärkeää saatetaan leikata pois. Leikkausvaravaatimus koskee myös sivun reunaan ulottuvia mainoksia, on myös seurattava, että sivulla olevat tärkeät elementit sijaitsevat vähintään 3-5mm reunasta. Sivun reunan kanssa samansuuntaiset viivat tuovat pienimmänkin jälkikäsittelyvirheen esiin erityisen hyvin.

Musta ja päällepainatus eli overprint

Värikkäällä taustalla olevien mustien tekstien, viivojen ja pienempien kohteiden ympärillä näkyvien pienten painovirheiden välttämiseksi kaikille mustille (100% K) kohteille täytyy tehdä päällepainatus eli overprint. Niiden mustien kohteiden tapauksessa, joille päällepainatusta ei suositella (esim. suuret pinnat, joiden alle jäänyt kuva tai väri voi kuultaa läpi), tulee käyttää päällepainattamatonta mustaa:

 • tavallinen musta (automaattinen päällepainatus): 100K
 • monen värin musta eli richblack: 100K-50C või 100K-50C-40M
 • päällepainattamaton musta: 100K-1C-1M-1Y

Toinen levinnyt päällepainatuksen ongelma on valkoisiin tai värikkäisiin kohteisiin vahingossa lisätty päällepainatus, jonka tuloksena on tekstin katoaminen tai värin muuttuminen. Suositeltavaa on preflightin aikana poistaa kaikista ei-mustista kohteista päällepainatus. Jos työssä on käytetty trapping-menetelmää, ei-mustien kohteiden päällepainatusta tai päällepainatuksen suhteen on muita erityistoiveita, on siitä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa ilmoitettava reprolle ja sovittava toimivasta työn organisoinnista.

Valkoinen teksti mustalla taustalla

Koska 100% K musta tuntuu yleensä suurena pintana liian vaalealta, käytetään usein monen värin mustaa eli richblackia, jossa mustaan on lisätty muita osavärejä. Tällaiselle taustalle (samoin tummalle kuvalle tai väritaustalle) valkoista tekstiä painaessa pieninkin painatusongelma muuttaa tekstin lukemattomaksi.  Serifejä, kursiivia tai pieniä viivoja käyttävässä tekstissä minimi on tavallisesti 10pt, ilman serifejä 8pt. Monen värin mustaa käytettäessä koostumukseksi tulisi valita 100K50C või 100K50C40M, jotka molemmat takaavat painoprosessissa saavutettavan enimmäistummuuden (densiteetin).
Monen värin mustalla taustalla olevan valkoisen tekstin tapauksessa painatusongelmia auttaa vähentämään myös tekstin takana oleva 0,1-0,15mm reunaviiva eli outline, jonka väri on päällepainattamaton musta (100K-1C-1M-1Y).

Läpinäkyvyys vs clipping

Vaikka valokuvankäsittely-, grafiikka- ja asetteluohjelmien uudemmat versiot tarjoavat mahdollisuuden jättää osa kuvasta läpinäkyväksi (transparency), lisätä siihen varjoja (dropshadow) tai käyttää jotain samanlaista erikoistehostetta, ne eivät ole PDF/X-1a-standardin perustana olevassa PDF-versiossa 1.3 realisoitavia, uudempien PDF-versioiden tapauksessa painotulos riippuu kuitenkin usein käytettävästä tulostimesta tai RIP:stä ja sitä ei voi täten ennustaa etukäteen. Ohjelmien yritykset toteuttaa läpinäkyvyyttä tulostettaessa muulla tavalla antavat tulokseksi suuren ja mahdollisesti ongelmia aiheuttavan PDF:n. Tämän vuoksi on järkevää välttää läpinäkyvyyteen liittyviä tehosteita. Jos muotoilu vaatii kuvan leikkaamista taustasta, on käytettävä Photoshopin leikkausviivaa eli clippingpathia, jonka hyväksyvät TIFF- ja EPS- tiedostoissa kaikki tavalliset asetteluohjelmat.

Tee näin:

 • Käyttäessäsi Photoshopin Pen-työkalua, rajaa tarvittava kohde viivalla (toimii kuten Illustraatorin vastaava työkalu).
 • Paths-paletissa tallenna tehty rajaviiva valitsemalla paletin lisävalikosta Clippingpath ja valitsemalla juuri tehty viiva. Jätä Flatness-kenttä tyhjäksi.
 • Tallenna tulos TIFF- (tai EPS-) tiedostona ja käytä asettelussa. 

Samoin voi tehdä myös CorelDraw-ohjelmalla muodon ja sijoittaa kuva PowerClip-käskyllä sen sisään.

Värierottelu

Värierottelulla tarkoitetaan skannerin, digikameran tms. syöttölaitteessa käytettävän RGB:n värijärjestelmässä olevan kuvan siirtämistä painolaitteeseen sopivaan värijärjestelmään, mikä neliväripainatuksen tapauksessa on CMYK. Värierotteluna pidetään usein virheellisesti painofilmien tai -levyjen valmistamista: todellisuudessa se on kuvan siirtämistä RGB:stä CMYK:lle eli värierotus kuvankäsittelyn aikana Adobe Photoshopissa tai painatuksella asetteluohjelmasta.  Värierottelua tekevä ohjelmisto ottaa huomioon painoprosessia koskevat tiedossa olevat parametrit (säädöt Photoshopissa tai ICC-profiili) ja yrittää saavuttaa alkuperäisen kanssa mahdollisimman samanlaisen tuloksen tulostuslaitteen mahdollisuuksien mukaan. Tästä johtuen on tärkeää pitää mielessä, että tiettyä laitetta varten tehty ratkaisu ei välttämättä anna toisella laitteella painettaessa samaa tulosta ja esimerkiksi päällystetylle paperille tarkoitetun erittelyn painamisessa sanomalehtipaperille voi esiintyä merkittäviä teknisiä ongelmia.  Suositeltavaa on tehdä suuri osa kuvankäsittelystä RGB-värijärjestelmällä ja erotella kuva jokaista konkreettista käyttökohtaa vastaavasti käyttämällä ICC-profiilia Adobe Photoshopissa, vaihtoehtona voi uudempien asetteluohjelmien (esim. Adobe Indesign CS) tapauksessa käyttää myös asettelussa RGB-kuvia varmistaen, että RGB- ja CMYK-profiilit on oikein määrätty ja tulosteena on CMYK- tai CMYK- ja spot-värinen komposiitti-PDF.

Spot-värit

„Brändivärit” on tavallisesti määritetty PANTONE®-värikoodeilla, jotka viittaavat vastaavan värin sekoituskaavaan. Tärkeää on pitää mielessä, että yksi ja sama värisekoitus saattaa eri papereille painettuna antaa huomattavasti erilaisen tuloksen, esimerkiksi voi verrata värin 123 näytettä päällystetyllä ja päällystämättömällä paperilla vastaavasti PANTONE®-solidcoated ja soliduncoated- viuhkoissa. Visuaalisesti samanlaisen tuloksen saamiseksi on järkevää määrittää brändivärit erikseen eri papereille, samoin eri painomenetelmille: PANTONE® 123C:n (päällystetty paperi) vastine käyntikortin tai lomakkeen painatuksessa voisi olla PANTONE® 115U (päällystämätön paperi). Usein tämä jätetään huomioimatta ja koska painaja sekoittaa värin numeron mukaan ja tarkastaa tuloksen tilattua paperia vastaavan viuhkan avulla saattaa tulos poiketa halutusta. Kannattaa ottaa huomioon myös se, että suurta osaa PANTONE®-spot-väreistä ei voi käyttää neliväripainatuksessa ja tietokoneen tai viuhkan avulla löydetyt vastineet eivät välttämättä anna haluttua tulosta, lisäksi vanhemmat viuhkat ja ohjelmisto perustuvat USA:ssa käytettäviin painoväreihin.

Kysymysten esittäminen:

s-posti: repro[at]paar.ee
matkapuhelin: +372 557 5050

Taatakseen painolaadun painotalolla on oikeus tehdä välttämättömiä korjauksia asiakkaan tiedostoihin. Teknisille vaatimuksille vastaamattoman tilaajan esittämän materiaalin muuttamisesta sekä teknisiä vaatimuksia vastaamattomasta materiaalista aiheutuvat kustannukset maksaa tilaaja.“